دوشنبه 1395/6/1
مدت: 10 دقیقه

مشکات هدایت (53) ()

053 ـ فریبکاری دنیا

حدیث :

مَثَلُ اَلدُّنْيَا كَمَثَلِ اَلْحَيَّةِ لَيِّنٌ مَسُّهَا وَ اَلسَّمُّ اَلنَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا يَهْوِي إِلَيْهَا اَلْغِرُّ اَلْجَاهِلُ وَ يَحْذَرُهَا ذُو اَللُّبِّ اَلْعَاقِلُ‏.

ترجمه :

امام علی علیه السلام :

دنيا چون مار خوش خط و خالي است كه ظاهرش نرم و زيباست و باطنش پر از زهر كشنده. نادان فريب خورَد و بدان روي آرد، ولي عاقلِ فهميده از آن گريزد.

نهج البلاغه، حکمت ۱۱۹

  • 053 ـ فریبکاری دنیا (دانلود)