تحفة الأَبرار، شرحی بر دعای امام حسین (ع) در روز عرفه

سال / شماره پیاپی / صفحه 365-369

چکیده :

در قرن 11 هجری، شمس الدین حسین بن محمّد شیرازی ابتدا نسخه‌‌ای زیبا و خوش خط و با اِعراب کامل از دعا تهیّه می‌‌کند، و سپس شرح جملات دعا را در لابلای سطرها و حاشیه‌‌ی صفحات می‌‌نگارد و در همان زمان یکی از فضلای شیعه در مکه به نام شیخ مصطفی قاری تبریزی، آن شرح را تدوین و سپس محصول کار خود را نزد شارح می‌‌خواند و چنین تألیفی در سال 1064ق شکل نهایی می‌‌پذیرد

کلیدواژه‌های مقاله :دعای عرفه، امام حسین (ع)، تحفه الابرار، ذخائر الحرمین الشریفین