گزيده‌اي از پايان‌ نامه‌هاي مرتبط با امام حسين (ع)

نشریه : صحیفه اهل بیت (ع)

نویسنده : پديدآورنده : فاطمه یزدان پناه

سال / شماره پیاپی / صفحه 237 - 332

چکیده :

گزيده‌اي شامل 221 پايان نامه در سطح کارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي کشور است که با محوريت حضرت امام حسين (ع)، کربلا، نهضت عاشورا، و شخصيت‌هاي وابسته به آن امام همام (ع) از جنبه‌هاي مختلف اخلاقي، سياسي، علمي، ادبي و مانند آن مورد بررسي قرار گرفته است که درخور توجّه و بررسي است. در اين نوشتار نام دانشجو، عنوان موضوع، نام استادان راهنما و مشاور، نام دانشگاه و شهر و سال دفاع قيد گرديده است؛ در ادامه چکيده‌اي از مباحث مطرح شده در پايان نامه نيز جهت اطلاع خوانندگان درج گرديده است. بدون ترديد پايان نامه‌هاي نگارش يافته درباره شخصيت امام حسين (ع)، اعم از داخل و خارج کشور، خيلي فراتر از اين تعداد پايان نامه‌هاست که به اميد الهي، به تدريج در شماره‌هاي آينده اين نشريه معرفي خواهند گرديد.

کلیدواژه‌های مقاله :امام حسين (ع)، عاشورا، کربلا، پايان‌نامه‌ها، کارشناسي ارشد.