تازه‌های کتاب‌شناسی و مقاله‌شناسی درباره امام حسین (ع)

نشریه : صحیفه اهل بیت (ع)

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد موسوی

سال / شماره پیاپی / صفحه 236 - 177

چکیده :

در این نوشتار با مراجعه به برخي وبگاه‌‌ها، تازه های آثار منتشر شده در باره امام حسین (ع) استخراج شده است. حوزه ميداني جست وجوها بر پايه کلیدواژه‌‌های مرتبط با شخصيت اباعبدالله الحسين (ع) استخراج شده است. 222 عنوان کتاب در این کتابشناسی توصیف شده است که از این میان کتابشناسی 100 عنوان گزینش شده به صورت <توصيفي> گزارش گرديده است و در ادامه 122 عنوان به صورت <اجمالي> اشاره شده است. این کتابشناسی به ترتیب سال انتشار از قدیم به جدید (از مهر سال 1393 تا ارديبهشت 1394) تنظیم شده است و در ادامه همچنين گزارشي اجمالي از تعدادي از مقاله‌هاي منتشر شده درباره حضرت امام حسين (ع) و اهل بيتِ آن حضرت (ع) از مهر ماه 93 تا ارديبهشت 94، ارائه گرديده است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام حسین (ع)، کتاب‌شناسی، عاشورا، کربلا، مقالات حسيني.