سیر تاریخی بنای مسجد غدیر تا تخریب

نشریه : پژوهش‌نامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : حسن مجیدی
پديدآورنده : ربابه طاهری دوست آباد

سال / شماره پیاپی / صفحه 111-132

چکیده :

واقعه بزرگ غدیر، همواره دلایل و نشانه هایی برای اثبات خود داشته است. یکی از مستندات آن ساخت بنای یادبود مسجد غدیر است. این مقاله به بررسی سیمای مسجد غدیر از طریق مستندات روایی، کَتبی و تصویری می‏پردازد؛ ابتدا به مباحثی پیرامون موقعیت جغرافیایی غدیرخم، علت انتخاب این منطقه برای اعلان موضوع جانشینی پیامبر (ص)، نام‏های آن و آبادی هایی که در کنار این آبگیر موجود است، پرداخته و سپس تاریخچه و مشخصات مسجد غدیر در طول تاریخ و توجهی که ائمه و فقها نسبت به فضیلت این مسجد و نماز خواندن در آن داشتند، اشاره خواهد کرد.
هر چند امروز این سرزمین منطقه‏ای متروک است و جریان‏های وهابی تلاش بر زدودن آن از افکار جهانیان دارند به گونه‏ای که پس از سیزده قرن مسجدی را که به فرمان حضرت محمد(ص) در این مکان بنا شده بود را تخریب کردند، ولی منطقه‏ ی غدیرخم روزی شاهد یکی از بزرگترین حوادث تاریخ اسلام بوده که هیچ گاه از خاطره‏ی مسلمانان پاک نخواهد شد و مسجد غدیر نیز نشانه‏ای از این رویداد بزرگ جهان اسلام است. این پژوهش بیانگر مظلومیت مذهب تشیع و در حقیقت سندی برای اثبات آن است، و با استناد به روایاتی از بزرگان و پیشوایان و کتب تاریخی و تصاویری مربوط به آن، سعی دارد مخاطبان را بیشتر با این مکان مقدس آشنا سازد.

کلیدواژه‌های مقاله :پیامبر(ص)؛ تشیع؛ غدیرخم؛ مسجد غدیر؛ سیر تاریخی