شمار آيات مرتبط با حكومت جهانى امام مهدى(ع)

پرسش :

آيات مرتبط با حكومت جهانى امام مهدى(ع) چه تعداد است؟پاسخ :

علّامه مجلسى رحمه اللّه در بحار الأنوار تحت عنوان «باب الآيات المأوّلة بقيام القائم(ع)»[۱]۷۷ آيه را كه به قيام امام مهدى(ع) تأويل شده، در ضمن ۶۶ حديث آورده است ، همچنين در كتاب معجم أحاديث الإمام المهدى (جلد پنجم) بر پايه شمارى از احاديث، ۲۶۵ آيه از آيات قرآن كريم به حكومت جهانى امام مهدى(ع) تفسير يا تطبيق شده است .

البته بايد توجّه داشت كه دلالت اين آيات بر مقصود ، يكسان نيست . و همه احاديث ياد شده معتبر نيستند.[۲]بنا بر اين براى استناد به آيات و احاديثِ ياد شده در مورد اشارت ها وبشارت هاى قرآن به حكومت جهانى امام مهدى(ع)، بررسى دلالت آيات وارزيابى سند احاديث، ضرورى است.


[۱]بحار الأنوار: ج ۵۱ ص ۴۴ - ۶۴ .

[۲]بسيارى از رواياتى كه در كتابِ ياد شده آمده است، از منابعى مانند: تفسير فرات و تأويل الآيات الظاهرة نقل شده اند كه منابع چندان اصيل و معتبرى نيستند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت