تاريخ : چهارشنبه 1388/11/21
کد خبر: 5346
كتاب «مكاتيب الائمه» برگزيده بيست و هفتمين دوره كتاب سال

كتاب «مكاتيب الائمه» برگزيده بيست و هفتمين دوره كتاب سال

راوي: كتاب «مكاتيب الائمه» تأليف مرحوم آيت‌الله علی احمدی‌ميانجی در بخش تأليفات حوزه دين از انتشارات دارالحديث برگزيده بيست و هفتمين دوره كتاب سال معرفی شد.

به گزارش راوي، پنجمين، ششمين و هفتمين جلد از مجموعه مكاتيب الائمه، ويژه آثار امام علی بن موسی الرضا(ع) و امام محمد بن علی الجواد(ع) اثر مرحوم آيت‌الله احمدی ميانجی به همت مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحديث چاپ و روانه بازار نشر شده است.
مجلدات پنج، شش و هفت از مجموعه مكاتيب الائمه، ويژه آثار امام علی بن موسی الرضا(ع) و امام محمدبن علی الجواد(ع) نوشته علی احمدی ميانجی با تحقيق مجتبی فرجی روانه بازار نشر شد.
حديث حكايت‌گر گفتار، كردار و تاييد معصومان است، در بيشتر موارد معنای حديث، بيان كلمات شفاهی معصومان(ع) پنداشته می‌شود، حال آنكه آثار نوشتاری ائمه اطهار(ع) هم كم نيستند، آن‌ها احاديثی هستند كه به‌عنوان مكاتبه شناخته می‌شوند، مجموعه اين مكاتبه‌ها می‌تواند منبع مهمی برای اسناد علمی و تاريخی باشد، نگاشته‌های هر امام حكايت از زمنيه‌ها و شرايط سياسی، فرهنگی عصر آن امام دارد، نيازهای عصر امام، ديدگاه‌های فقهی و كلامی، حوادث تاريخی و بسياری مطالب ديگر از اين دست را می‌توان از مطالعه دقيق اين نگاشته‌ها بازشناسی كرد.
مرحوم آيت‌الله احمدی ميانجی ساليانی پيش كتاب مكاتيب الرسول(ص) را نگاشت و پس از آن نگارش مكاتيب الائمه را آغاز كرد، مجموعه دست‌نوشته‌های آن مرحوم پس از درگذشت ايشان به مركز تحقيقات دارالحديث سپرده شد و پژوهشگران دارالحديث به تكميل اين اثر ارزنده پرداختند و مجموعه مكاتيب الائمه(ع) را آماده نشر كردند.
نويسنده اين كتاب در موارد بسياری برای تبيين شرايط نگارش نامه‌هايی كه مخاطب خاص دارند، به شرح حال مخاطبان پرداخته است، در تكميل اينگونه اطلاعات، كوشش شده تا مواردی درباره همه كسانی كه نقشی در نامه موردنظر دارند، ارايه شود، تنظيم موضوعی نگاشته‌ها و در مواردی تنظيم تاريخ آن‌ها از جمله فعاليت‌های تكميلی اين اثر بوده است.
جلد اول تا چهارم اين مجموعه كه پيشتر انتشار يافته است، به مكاتيب حضرت علی(ع) و امامان اول تا هفتم اختصاص داشت، همچنين، پنجمين جلد از مجموعه به مكاتيب‌ الائمه(ع)، ويژه آثار امام علی بن موسی الرضا(ع) و امام محمدبن علی الجواد(ع) و ششمين جلد ويژه آثار امام علی بن محمد الهادی(ع) و امام حسن بن علی العسكری(ع) اختصاص يافته است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :