کتاب‌شناسى تفسیر علی بن ابراهیم قمّی

نشریه : تفسیر اهل بیت (علیهم السلام)

نویسنده : پديدآورنده : محمد امین ربانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 129-134

چکیده :

در این فهرست‌واره، منابع در بارۀ تفسیر القمّی و مآخذ مرتبط با مؤلّف آن «علی بن ابراهیم قمّی» معرفی شده‌اند. نویسنده در دو بخش، به معرفی چاپ‌های مختلف این تفسیر و ترجمۀ آن و نسخه‌های خطی و آثار در بارۀ آن می‌پردازد. منابع ارائه شده، به زبان فارسی و عربی اند و آثار انتشار یافته‌ از آغاز تا آبان 1392 ش را در بر می‌گیرند. در مجموع، 156 مأخذ در این کتاب‌شناسی معرفی شده‌اند که چهارده منبع: کتاب مستقل، 73 منبع: کتاب مشتمل، 49 منبع: مقاله و هشت منبع: پایان‌نامه اند. در بخش پایانی، پنج نمایه افزوده شده‌اند تا دسترسی آسان به منابع را در گونه‌های مختلف فراهم آورند.

کلیدواژه‌های مقاله :تفسیر القمّی؛ کتاب‌شناسی؛ علی بن ابراهیم قمّی؛ تفاسیر روایی شیعه. مقدّمه