مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : علل الحدیث به ضمیمه بازشناسی متن مصباح الشریعه
پديدآورنده : احمد پاکتچی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : انجمن علمی دانشجویی الهیات
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1390
تعداد صفحه : 138
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

علل الحدیث به ضمیمه بازشناسی متن مصباح الشریعه

کتاب به سه مشکل اساسی در زمینه ی احادیث پرداخته است و در پایان، کتاب مصباح الشریعه را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

یکی از شاخه های مهم علوم حدیث، «علل الحدیث» است که به آسیب شناسی احادیث و روایات می پردازد. منظور از «علت» در اصطلاح «علل الحدیث»، ضعف ها و مشکلاتی است که در حوزه حدیث وجود دارد.

نویسنده در این کتاب به سه پیچیدگی و مشکل در احادیث در سه فصل، سخن به میان آورده است:

فصل اول: نقل به معنا. نقل به معنا یعنی نقل محتوا و مضمون یک روایت بدون جمود و تکیه ای خاص بر الفاظ و واژه های معصوم(ع)، که مشکلاتی در فهم و دلالت احادیث به وجود آورده است.

فصل دوم: تصحیف. منظور از تصحیف در این کتاب، اشتباهاتی است که در نوشتار رخ می دهد.

فصل سوم: تحریف. اصطلاح تحریف معمولا در مواردی به کار می رود که دو عنصر عمدی بودن و ایجاد اشتباه در معنا وجود داشته باشد. گاه تحریف در متن و گاه در سند رخ می دهد.

در پایان، نوشتاری با عنوان «بازشناسی متن مصباح الشریعه» از همین نویسنده، ضمیمه کتاب شده است. در این قسمت، از زاویه های گوناگون به کتاب مصباح الشریعه نگاه شده تا محققان را در شناساندن بهتر کتاب کمک کند. پس از کاویدن انتساب کتاب به امام صادق(ع)، به نقد متن کتاب پرداخته شده است.