قرآن هدایت گر متقین

پرسش :

چرا هدایت الهی در آیه دوم سوره بقره، مشروط به تقوا شده است؟پاسخ :

آیه دوم سوره بقره بیانگر نقش دیگر تقواست :

«ذَ لِكَ الْـكِتَـبُ لَا رَیبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ .[۱]

این كتاب كه شكى در آن نیست ، هدایتى براى مردم باتقواست»  .

یعنى شرط هدایت الهى تقواست . ممكن است این سؤال مطرح شود كه انسان در نتیجه هدایت خداوند ، به تقوا مى رسد؛ اما چرا در این آیه هدایت الهى مشروط به تقوا شده است؟ علاوه بر این مردم با تقوا را هدایت كردن هنر نیست ، كه آنان ، خود هدایت شده اند؛ قرآن باید مردم بى تقوا را هدایت كند كه با راهنمایى هاى قرآن به تقوا برسند .

پاسخ این است كه هدایتى كه زمینه ساز تقواست ، با هدایتى كه نتیجه تقواست و تقوا شرط آن است فرق مى كند .

هدایت اول ، راهنمایى براى رفع موانع شناخت است و هدایت دوم ، راهنمایى براى شناخت حقایق هستى و راه تكامل و وصول به هدف آفرینش .

در مورد اول ، راهنمایى وحى تأكیدى است بر راهنمایى عقل كه با وجود مانع شناختِ حقایق ، امكان پذیر نیست و براى دیدار دیده عقل ، كنار رفتن حجاب هوس ضرورى است . با كنار رفتن این حجاب با اراده و انتخاب انسان ، و تداوم این اراده به وسیله تقوا ، زمینه بهره گیرى از هدایت الهى به معناى دوم فراهم مى شود و هر چه سد تقوا محكم تر باشد ، چراغ پر فروغ هدایت الهى در دل فروزان تر مى گردد و با طى درجات تقوا ، انسان به بالاترین مراتب شناخت نایل مى آید .


[۱]بقره : آیه ۲ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت