عنوان کتاب : تاریخ عمومی حدیث
پديدآورنده : مجید معارف
محل نشر : تهران
ناشر : انتشارات کویر
نوبت چاپ : سوم
تاریخ انتشار : 1384
تعداد صفحه : 458
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

تاریخ عمومی حدیث

این کتاب با عنوان: «تاریخ عمومی حدیث» به تاریخ حدیث، در دو حوزه ی شیعه و اهل سنت پرداخته است. تلاش نویسنده برآن بوده که مطالب کتاب حتی الامکان با سرفصل های مصوّب درس تاریخ و حدیث هماهنگ باشد، هرچند به دلیل گستردگی مطالب و ضرورت ریشه یابی و تجزیه و تحلیل آنها، مطالب طرح شده در این کتاب بسیار فراتر از عناوین مصوّب است.

کتاب حاضر از یک بخش مقدماتی شامل :«کلیاتی درباره حدیث و موقعیت آن در آثار اسلامی» و دو بخش مجزا به شرح زیر تشکیل شده است:

ـ بخش نخست در باب تاریخ حدیث اهل سنت تدوین یافته که ضمن بررسی وضعیت حدیث اهل سنت ـ یعنی سنن و روایات نبوی ـ در دوره های مختلف، خواننده با تلاش های محدثان و دانشمندان این مذهب آشنا شده و در جریان مهمترین آثار و دست آوردهای حدیثی آنان قرار می­گیرد.

ـ بخش دوّم شامل بررسی هایی در تاریخ حدیث شیعه است. این بخش در واقع تلخیصی از کتاب پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه به شمار رفته و نویسنده در فصل آخر این بخش، گزارشی از وضعیت حدیث شیعه در دوره متأخران را به آن افزوده است.

قابل ذکر است که به دلیل اهمیت شناخت وضعیت در دوره متقدمان، در کتاب حاضر بیشترین تحقیق و بررسی، به بررسی چگونگی حدیث در این دوره اختصاص یافته و در مورد تلاش های محدثان در دوره های بعد و آثار و دست آوردهای حدیثی آنان، جز به اجمال سخن به میان نیامده است.

تاریخ حدیث در دورۀ متأخران تاکنون کمتر مورد بحث جدی واقع شده و اثر دقیق وروشنی در خصوص آن در دست نمی باشد، لذا نویسنده کوشیده است که در این قسمت از کتاب، اطلاعات متنوع و ذی قیمتی از آثار و تلاش های دانشمندان را در بین شیعه و سنی، تقدیم علاقه مندان سازد.