رونمایی از آثار علمی و پژوهشی موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث

معاون فرهنگی و هنری موسسه دارالحدیث از توسعه آثار فرهنگی و هنری با محوریت حدیث و روایات در عرصه ملی و بین المللی با تاکید بر عمق بخشی و کیفیت آثار خبرداد. رونمایی از آثار علمی و پژوهشی موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث

00:00

رونمایی از آثار علمی و پژوهشی موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث

  • رونمایی از آثار علمی و پژوهشی موسسه علمی و فرهنگی (دانلود)