روز و ماه مباهله

پرسش :

مباهله در چه روز و ماهی رخ داد؟پاسخ :

مورّخان مشهور، ماه و روز مباهله را تعيين نكرده اند ؛ امّا دو محدّث شيعى، شيخ طوسى و ابن طاووس، بر اساس دو روايت ضعيف السند، روز مباهله را بيست و چهارم ذى حجّه ذكر كرده و روزهاى بيست و يكم، بيست و پنجم و بيست و هفتم را نيز محتمل دانسته اند.[۱]بر پايه اصل تسامح در اين گونه امور، مشكلى در پذيرش اين احتمالات نيست ؛ زيرا با وجود حجّ امام على عليه السلام در سال نهم و دهم و نيز حضور پيامبر خدا صلى الله عليه و آله در هجدهم ذى حجّه سال دهم در جحفه و غدير خم، حضور اين دو بزرگوار در مدينه در اواخر ذى حجّه بجز روز بيست و يكم، ممكن است ؛ زيرا فاصله مدينه تا جحفه در حدود پنج روز و تا مكّه حدود هفت روز بوده است.

گفتنى است لزومى به در نظر گرفتن مدّت زمان زيادى ميان بازگشت پيامبر صلى الله عليه و آله از حج و حركت نجرانيان به سوى مدينه نيست. مى توان تصوّر كرد كه آنان با آگاهى از عزيمت پيامبر به حج، حركت كرده و همراه قافله هاى حج، خود را به مدينه رسانده باشند.[۲]


[۱]مصباح المتهجّد : ص ۷۶۴ ، الإقبال : ج ۲ ص ۳۵۴ .

[۲]ر . ك : سيّد المرسلين، سبحانى : ج ۲ ص ۶۱۰ ـ ۶۲۱ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت