مسجد بُراثا

مسجد بُراثا

معرفی مسجد بُراثا در بغداد

بُراثا نام محلّه اى در غرب بغداد و در جنوب كرخ است كه مسجد بُراثا نيز در آن، واقع شده است.

اين مسجد، محلّ نماز ابراهيم عليه السلام و عيسى عليه السلام و ديگر پيامبران بوده است. به همين دليل، نماز و عبادت در اين مكان، سفارش شده است. در طول تاريخ، مسجد بُراثا مركز فعاليت شيعيان بود و در برخى موارد، از سوى خليفه هاى عبّاسى، مورد تعرّض و هجوم و تعطيلى واقع مى شد.[۱]

از امام باقر عليه السلام نقل شده است: وقتى امير مؤمنان عليه السلام از جنگ با خوارج بازگشت، از بيابان زوراء (بغداد) عبور كرد... سپس فرمود: «زمين بُراثا خانه مريم عمران است. اين موضع، مقدّس است كه انبيا در اين مقام به نماز، قيام و اقدام نموده اند». او همچنين مى فرمايد: در اين مقام، ابراهيمِ پيغمبر، قبل از عيساى نبى، نماز گزارده است.[۲]

در روايتى از امام صادق عليه السلام آمده است: در طرف شما[۳]مقبره اى است كه به آن بُراثا گويند. از آن، صد و بيست هزار شهيد همچون شهداى بدر محشور شده است.[۴]


[۱]. معجم البلدان : ج ۱ ص ۳۶۳ ، تاريخ بغداد : ج ۱ ص ۱۲۳ .

[۲]. الأمالى ، طوسى : ص ۱۹۹ ح ۳۴۰ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۲ ص ۲۷ ح ۲ .

[۳]. راوى ، ابو الحسن حذاء ، از اهالى كوفه عراق است .

[۴]. كامل الزيارات : ص ۵۴۶ ح ۸۳۵ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۰ ص ۲۳۱ ح ۲۳ .