پنج شنبه 1395/7/29
مدت: 9 دقیقه

مشکات هدایت (84) ()

084 ـ کینه، مانع دوستی

حدیث :

لا مَوَدَّةَ لِحَقودٍ.

ترجمه :

امام على عليه السلام :

براى كينه توز، هيچ دوستى اى وجود ندارد.

دوستي در قرآن و حديث، ص۱۶۶

  • 084 ـ کینه، مانع دوستی (دانلود)