معرّفي و ارزيابي نرم‏افزار جامع تفاسير نور 2 - صفحه 125

معرّفى و ارزيابى نرم افزار جامع تفاسير نور 2

مهديه دهقاني قناتغستاني

درآمد

مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى در سال 1368، پا به عرصه فعاليت نهاد و از آن زمان تا كنون با توليد ده ها نرم افزار، توانمندى خود را در طراحى و ساخت نرم‌افزارهاي اسلامي نشان داده است. از جمله محصولات ممتاز و ارزشمند اين مركز، با کاربرد پژوهشى، جامع الأحاديث، كتاب خانه اصول فقه، جامع فقه اهل بيت(، دراية النور، كتاب خانه عرفان و ده ها نرم افزار ديگر است.
نرم افزار جامع تفاسير نور2 يا نور الأنوار 3، كه دائرة المعارف چند رسانه اى قرآن ناميده شده، نيز از توليدات مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى است. اين مركز، پيش از اين نسخه قبلي اين نرم افزار و نيز، نور الأنوار 2/2 را در حوزه مطالعات قرآنى، طراحى و توليد كرده بود. جامع تفاسير نور2، در واقع تكميل و بازآفرينى جامع تفاسير و نور الأنوار 2/2 است . همچنين در توليد جامع تفاسير نور2، از تجربه ساخت كتاب خانه تفسير و تا حدى امكانات و قابليت هاى طرّاحى شده در كتاب خانه فقه، استفاده شده است. جامع تفاسير نور، مجموعه پنج لوح فشرده است. سه لوح، اصلى است و به نصب و قفل برنامه اختصاص دارد، و دو لوح فشرده ديگر مربوط به قرائت قاريان است. گفتني است که اين پنج حلقه لوح فشرده در قالب يک حلقه DVD نيز انتشار يافته است.
در اينجا به معرّفى امكانات و توانايى هاى اين نرم افزار در حوزه پژوهش هاى قرآنى، كه بخش اصلى آن را تشكيل مى دهد، مى پردازيم. به منابع و محتواى هر قسمت اشاره مى كنيم و قابليت ها و امكانات هر بخش را باز مى گوييم.

جامع تفاسير نور 2 ‌‌(نور الانوار 3‌‌)

قابليت ها و توانايى هاى پژوهشى اين نرم افزار در چهار قسمت اصلى: كتاب خانه ‌‌(L‌‌)، دانش نامه ‌‌(D‌‌)، پژوهشهاي حديثي ‌‌(z‌‌) و کتاب‌شناسي ‌‌(B‌‌) گنجانده شده است . اين چهار قسمت در اولين صفحه نرم افزار از يكديگر جدا مى شوند.

صفحه از 138