زيارت امام حسين(ع) در شب و روز جمعه

زيارت امام حسين(ع) در شب و روز جمعه

روایتی در مورد اهمیت زيارت امام حسين(ع) در شب و روز جمعه

ابن قولويه از داوود بن فرقد نقل كرده كه امام صادق عليه السلام فرمود: «هر كس هر جمعه، قبر حسين عليه السلام را زيارت كند، خداوند، بى ترديد، او را مى آمرزد و بدون هيچ حسرتى از دنيا مى رود و جايگاهش در بهشت، كنار حسين بن على عليه السلام است».

سپس فرمود: «اى داوود ! چه كسى خوشش نمى آيد كه در بهشت، همسايه حسين عليه السلام باشد؟!».

گفتم: كسى كه رستگار نيست.[۱]


[۱]. كامل الزيارات : ص ۳۴۱ ح ۵۷۴ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۹۶ ح ۱۷ .