فضيلت زيارت امير مؤمنان(ع)

فضيلت زيارت امير مؤمنان(ع)

زیارت امام علی(ع) فضیلت فراوان دارد که در اینجا به آن پرداخته می شود.

در باره فضيلت زيارت امير مؤمنان(ع) از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله واهل بيت عليهم السلام احاديث فراوانى نقل شده و آثار و بركات فراوانى براى آن بيان شده است، مانند: اجابت دعا، شفاعت پيامبر صلى الله عليه و آله، زايل شدن غم، شادى دل، شفاى از بيمارى ها و ورود به بهشت. اينك متن شمارى از روايات را مرور مى كنيم:

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: باديه نشينى نزد پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آمد و گفت: اى پيامبر خدا! خانه ام از خانه تو دور است و من مشتاق تو و زيارت توأم ؛ مى آيم و تو را نمى يابم و على بن ابى طالب را ديدار مى كنم و او با سخن و پندهايش با من همدمى مى كند و من برمى گردم، در حالى كه از نديدن تو متأسّفم.

فرمود: «هركس على(ع) را زيارت كند، مرا ديدار كرده است، هركس او را دوست بدارد، دوستدار من است و هركه او را دشمن دارد، با من دشمنى كرده است. از قول من به قبيله ات اين را برسان و هركس به زيارت او آيد، به زيارت من آمده است و من و جبرئيل و مؤمنان صالح در قيامت، او را پاداش مى دهيم».[۱]

پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى فرمايد: هركس على(ع) را پس از وفاتش زيارت كند، بهشت براى اوست.[۲]

از امام صادق(ع) نقل شده: روزى حسين(ع) در دامن پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نشسته بود. سرش را به سوى ايشان كرد و گفت: «اى پدر !». پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «بله، پسركم !».

گفت: «براى كسى كه پس از وفات شما به زيارتتان بيايد، بى آن كه قصد چيز ديگرى داشته باشد، چه چيزى (پاداشى) هست ؟».

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «پسركم ! هر كس پس از وفاتم به زيارت من بيايد بدون آن كه قصد ديگرى داشته باشد، بهشت براى اوست، و هر كس پس از وفات پدرت، به قصد زيارتش، نه چيز ديگرى، نزد او بيايد، بهشت براى اوست و هر كس پس از وفات برادرت، به قصد زيارتش، نه چيز ديگرى، نزد او بيايد، بهشت براى اوست، و هر كس پس از وفات تو، به قصد زيارتت، نه چيز ديگرى، نزد تو بيايد، بهشت براى اوست».[۳]

در كتاب الكافى از معلّى نقل شده: امام حسين(ع) به پيامبر خدا صلى الله عليه و آله گفت: «پدر عزيزم ! پاداش زائر تو چيست؟».

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «پسركم ! هر كس در حال حيات، يا پس از مرگ مرا زيارت كند، يا پدرت يا برادرت يا تو را زيارت كند، بر گردن من، حق دارد كه روز قيامت، او را زيارت كنم و از گناهانش رهايش سازم».[۴]

ابو عامر ساجى مى گويد: خدمت امام صادق(ع) رسيدم و گفتم: اى پسر پيامبر خدا! پاداش كسى كه قبر او (امير مؤمنان(ع)) را زيارت كند و تربت او را آباد سازد، چيست؟

فرمود: «اى ابو عامر! پدرم از پدرش از جدّش حسين بن على(ع) از على(ع) روايت كرده كه: پيامبر صلى الله عليه و آله به من فرمود: "به خدا سوگند، در سرزمين عراق كشته و در آن جا دفن مى شوى".

گفتم: اى پيامبر خدا! هركس قبور ما را زيارت كند و آنها را آباد سازد و به آنها رسيدگى كند، چه پاداشى دارد؟

فرمود: "اى ابو الحسن! خداوند، قبر تو و قبر فرزندانت را بُقعه هايى از بقعه هاى بهشت و عرصه اى از عرصات بهشت قرار داده است و به يقين، خداوند، دل هاى پاكْ سرشتان از خلقش و برگزيدگان از بندگانش را چنان قرار داده كه به سوى شما كشيده مى شوند و در راه شما هرگونه خوارى و آزار را تحمّل مى كنند، قبور شما را آباد مى كنند و بسيار به زيارت آنها مى روند، براى نزديك شدن به پروردگار و به نشانه دوستى با پيامبر خدا.

اى على! آنان به شفاعتم ويژه هستند و بر حوض من (كوثر) وارد مى شوند و آنان فردا در بهشت، زائران من اند.

اى على! هر كس قبور شما را آباد و به آنها رسيدگى كند، گويا در ساختن بيت المقدّس، سليمان بن داوود را يارى كرده است. هركس قبور شما را زيارت كند، ثواب آن [زيارت] برابر با ثواب هفتاد حجّ واجب پس از حجّ واجب است و از گناهانش بيرون مى آيد، مثل روزى كه از مادرش به دنيا آمده است، تا آن كه از زيارت شما برگردد. پس مژده باد بر تو، و به دوستان و پيروانت نيز بشارت بده كه نعمت هاى الهى و روشنايىِ چشم، از آنِ آنهاست ؛ چيزهايى كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه بر دل بشرى خطور كرده است. ليكن برخى از مردم بى مقدار، همان گونه كه زناكار را به خاطر زنايش ملامت مى كنند، زائران شما را هم به خاطر زيارت شما سرزنش مى كنند. آنان بدترينِ امّت من اند. هرگز مباد كه شفاعتم بدانان رسد و بر حوض من وارد نخواهند شد"».[۵]

شيخ طوسى از شخصى به نام ابن مارد نقل كرده كه او به امام صادق(ع) گفت: براى كسى كه جدّت امير مؤمنان(ع) را زيارت كند، چه پاداشى است؟

امام فرمود: «اى پسر مارد! هركس جدّم را با معرفت به حقّ او زيارت كند، خداوند براى هر گام او پاداش يك حجّ مقبول و عمره پذيرفته مى دهد.

به خدا سوگند، اى پسر مارد! آتش دوزخ، هرگز قدمى را كه در راه زيارت امير مؤمنان غبارآلود شده باشد، نمى سوزاند، چه پياده رفته باشد، چه سواره.

اى پسر مارد! اين حديث را با آب طلا بنويس».[۶]

در حديثى از امام صادق(ع) آمده كه فرمود: درهاى آسمان در هنگام دعاى زائر[۷]امير مؤمنان(ع) گشوده مى شود.[۸]

در حديثى ديگر از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود: ما اهل بيت مى گوييم كه در پشت كوفه، قبرى هست كه هر صاحب بيمارى و دردى به آن قبر پناه برد، البته خداوند عالميان، او را شفا كرامت مى فرمايد.[۹]

شيخ طوسى از امام صادق(ع) نقل كرده كه فرمود: در گوشه اى از كوفه، قبرى است كه هرگز رنجديده اى به سراغش نيامد كه در آن، دو يا چهار ركعت نماز بگزارد مگر آن كه خداوند، غصّه اش را بزدايد و حاجتش را برآورده سازد.

راوى مى گويد: گفتم: قبر حسين بن على(ع) ؟

امام با حركت سر خود فرمود: «خير».

گفتم: قبر امير مؤمنان(ع) ؟

امام با حركت سر خود اشاره كرد كه: «آرى».[۱۰]

شيخ مفيد از امام صادق(ع) نقل كرده كه فرمود: هر كس زيارت امير مؤمنان(ع) را ترك كند، خداوند به او نمى نگرد. چرا زيارت نمى كنيد او را كه فرشتگان و پيامبران زيارتش مى كنند؟ ! همانا امير مؤمنان(ع)، برتر از همه امامان است و براى او همانند پاداش عمل هاى همه آنان است، در حالى كه آنان به اندازه عمل هايشان برترى يافته اند.[۱۱]

أبو شُعيب خراسانى روايت كرده است: به امام رضا(ع) گفتم: زيارت امير مؤمنان(ع) افضل است يا زيارت امام حسين(ع) ؟

فرمود: «امام حسين(ع) مغموم و مهموم در راه خدا شهيد شد. بر خداوند عالميان واجب و لازم است كه هيچ غمگينى به زيارت قبر ايشان نرود مگر اين كه حق تعالى، غم او را زايل گرداند و او را خوش حال برگرداند ؛ وليكن زيادتىِ ثواب زيارت امير مؤمنان(ع) بر زيارت امام حسين(ع)، مثل زيادتىِ فضيلت امير مؤمنان(ع) است بر امام حسين(ع)».[۱۲]


[۱]. المزار الكبير : ص ۳۸ ح ۱۳ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۰ ص ۲۶۲ ح ۱۷ .

[۲]. المقنعة : ص ۴۶۲ ، خصائص الأئمّة عليهم السلام : ص ۴۰ ، المناقب ، ابن شهر آشوب : ج ۳ ص ۹۹ .

[۳]. تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۲۱ ح ۴۸ ، بحار الأنوار : ج ۴۴ ص ۱۶۱ ح ۳۰ .

[۴]. الكافى : ج ۴ ص ۵۴۸ ح ۴ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۵۷۷ ح ۳۱۵۹ .

[۵]. تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۲۲ ح ۵۰ ، المزار ، مفيد : ص ۲۲۸ ح ۱۲ با عبارت مشابه .

[۶]. تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۲۱ ح ۴۹ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۰ ص ۲۶۰ ح ۱۰ .

[۷]. در بحار الأنوار : « هنگام ورود زائر » آمده است .

[۸]. المقنعة : ص ۴۶۲ ، خصائص الأئمّة عليهم السلام ص ۴۰ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۰ ص ۲۶۲ ح ۱۶ .

[۹]. فرحة الغَرىّ : ص ۹۱ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۰ ص ۲۶۱ ح ۱۳ .

[۱۰]. تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۳۵ ح ۷۳ ، فرحة الغَرىّ : ص ۶۵ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۰ ص ۲۵۹ ح ۷ .

[۱۱]. المقنعة : ص ۴۶۲ ، خصائص الأئمّة عليهم السلام : ص۴۰ .

[۱۲]. فرحة الغَرىّ : ص ۱۰۴ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۰ ص ۲۶۱ ح ۱۴ .