شنبه 1395/8/1
مدت: 10 دقیقه

مشکات هدایت (98) ()

098 ـ جایگاه دوستان قدیمی

حدیث :

لا تَسْتَبدِلَنَّ بأخٍ قديمٍ أخا مُسْتَفادا ما استَقامَ لكَ.

ترجمه :

داوود عليه السلام ـ به فرزندش سليمان عليه السلام ـ فرمود :

تا زمانى كه برادر (دوست) قديمى بر وفق مراد توست هيچ گاه برادر تازه به دست آمده اى را جايگزين او مكن .

ميزان الحكمه: ج۱، ص۸۳

  • 098 ـ جایگاه دوستان قدیمی (دانلود)