127
نيم سال نامه پژوهشي-اطلاع رساني حديث و انديشه 05

نيم سال نامه پژوهشي-اطلاع رساني حديث و انديشه 05
126
 • نام منبع :
  نيم سال نامه پژوهشي-اطلاع رساني حديث و انديشه 05
  تاريخ انتشار :
  1387
  سردبیر :
  رفیعی، ناصر
  صاحب امتیاز :
  دانشکده علوم حدیث
  مدیر اجرایی :
  ابراهيمي، علی اکبر
  نشانی :
  شهر ری، جنب حرم حضرت عبدالعظیم، دانشکده علوم حدیث، ص پ : 477 - 18735
  تلفن :
  55952524
  امور مشترکان :
  0251-7786060
  دورنگار :
  55952385
  پست الکترونیک :
  info@hadith.ac.ir
تعداد بازدید : 24964
صفحه از 167
پرینت  ارسال به