یکشنبه 1395/8/2
مدت: 9 دقیقه

مشکات هدایت (100) ()

100 ـ حفظ اسرار، در دوستی

حدیث :

إنِ استَنَمتَ إلى وَدودِكَ فَأَحرِز لَهُ مِن أمرِكَ وَ استَبقِ لَهُ مِن سِرِّكَ ما لَعَلَّكَ أن تَندَمَ عَلَيهِ وَقتا ما.

ترجمه :

امام على عليه السلام :

اگر به دوستت اعتماد كردى ، پاره‏‌اى از مسائل خود را از او نگه دار و از رازت چيزى را همچنان نزد خود حفظ كن . شايد كه روزگارى به خاطر آن (آشكار كردن همه رازهايت) پشيمان شوى.

دوستي در قرآن و حديث، ص۲۲۸

  • 100 ـ حفظ اسرار، در دوستی (دانلود)