یکشنبه 1395/8/2
مدت: 10 دقیقه

مشکات هدایت (102) ()

102 ـ فریبکاری در دوستی ممنوع!

حدیث :

مِن عَلامَةِ الشَّقاءِ غِشُّ الصَّديقِ.

ترجمه :

امام على عليه السلام :

از نشانه بدبختى، فريفتنِ دوست است.

دوستي در قرآن و حديث، ص۲۲۲

  • 102 ـ فریبکاری در دوستی ممنوع! (دانلود)