روش حديثي محدّث نوري در مستدرک الوسائل - صفحه 78

روش حديثي محدّث نوري در مستدرک الوسائل

سيد حسين فلاح‌زاده ابرقويي

چکيده

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،کتابي است مشتمل بر احاديث فقهي و همان‌طور که از نام آن پيدا است، مؤلف، آن را براى استدراک کتابِ وسائل الشيعه شيخ حرّ عاملي به انجام رسانده است. مؤلف، در ذيل بسياري از احاديث اين اثر، توضيحاتي براى فهم آنها نگاشته است که مي‌توان آنها را، به عنوان روش‌هايي در فهم حديث، مورد توجه قرار داد. نوشتارِ حاضر، بر اساس مطالعه مقدار قابل توجهي از توضيحات مؤلف، در جلدهاي نخستين اين مجموعه ارزنده، سامان يافته است.

کليد واژه‌ها: محدّث نوري، مستدرک الوسائل، روش حديثي، فهم حديث.

مقدمه:

شيخ حسين بن محمد تقي، مشهور به ميرزاي نوري يا محدّث نوري، از پژوهشگران و محققان حديث، در دوران اخير است که آثار علمي گوناگوني، در زمينه معارف اهل بيت(ع) ، به رشته تحرير درآورده است. وي، در سال 1254 هجري، در يکي از روستاهاي شهرستان نور مازندران، ديده به جهان گشود. در همان سال‌هاي آغازين عمر، تحصيلاتش را از موطن خود آغاز نمود و سپس در تهران، نزد شيخ عبدالرحيم بروجردي، علمآموزى را دنبال کرد. در سن 19 سالگي، براى فراگيرى علوم و معارف اسلامي و غور در کلمات اهل بيت(ع)، به نجف اشرف مهاجرت نمود و در آن‌جا، نزد اساتيد بنام و پر آوازه روزگار خويش، کسب فيض و علم نمود. ايشان در نجف اشرف، در درس ميرزاي بزرگ، شرکت مي‌جست. ( گلشن ابرار: ج 1 ص 413).

صفحه از 95