شنبه 1395/8/8
مدت: 8 دقیقه

مشکات هدایت (111) ()

111 ـ پرهیز از طمع در دوستی

حدیث :

كُلُّ مَوَدَّةٍ عَقَدَهَا الطَّمَعُ حَلَّهَا اليَأسُ.

ترجمه :

امام على عليه السلام :

هر دوستى‏‌اى كه طمعْ پديدش آرد ، نوميدى از ميانش مى‏‌برد.

دوستي در قرآن و حديث، ص۲۸۲

  • 111 ـ پرهیز از طمع در دوستی (دانلود)