شنبه 1395/8/8
مدت: 10 دقیقه

مشکات هدایت (119) ()

119 ـ اثر سوء فخرفروشی

حدیث :

أهلَكَ الناسَ اثنانِ: خَوفُ الفَقرِ ، و طَلَبُ الفَخر.

ترجمه :

امام على عليه السلام :

دو چيز مردم را نابود كرده است: ترس از نادارى، و فخر جويى.

ميزان الحكمه: ج۹، ص۶۲

  • 119 ـ اثر سوء فخرفروشی (دانلود)