شنبه 1395/8/8
مدت: 9 دقیقه

مشکات هدایت (120) ()

120 ـ فخرفروشی، از کوچکی انسان

حدیث :

الافتِخارُ مِن صِغَرِ الأقدار.

ترجمه :

امام على عليه السلام :

فخر فروشى، از بى مقدارى [انسان] است.

ميزان الحكمه: ج۹، ص۶۳

  • 120 ـ فخرفروشی، از کوچکی انسان (دانلود)