یکشنبه 1395/8/9
مدت: 10 دقیقه

مشکات هدایت (129) ()

129 ـ مؤمن، اهل شوخی است

حدیث :

المُؤمنُ دَعِبٌ لَعِبٌ ، وَالمُنافقُ قَطِبٌ غَضِبٌ.

ترجمه :

پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله :

مؤمن، شوخ و شنگ است و منافق، اخمو و عصبانى.

الگوي شادي از نگاه قرآن و حديث، ص۳۱۸

  • 129 ـ مؤمن، اهل شوخی است (دانلود)