یکشنبه 1395/8/9
مدت: 8 دقیقه

مشکات هدایت (134) ()

134 ـ آموزش تیراندازی و شنا

حدیث :

عَلِّموا أولادَكُم السِّباحَةَ و الرِّمايَةَ.

ترجمه :

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :

به كودكان خود شنا و تيراندازى ياد دهيد.

ميزان الحكمه: ج۱۳، ص۵۰۶

  • 134 ـ آموزش تیراندازی (دانلود)