رونمایی از کتاب مصور ثارالله در برنامه زنده شبکه سه سیما

رونمایی از کتاب مصور «ثارالله»، برگرفته از دانشنامه 14 جلدی امام حسین(ع)
روایتی مصور از زندگی و سیره امام حسین(ع)،
9 آبانماه در برنامه تلویزیونی خط سوم شبکه سه سیما
رونمایی از کتاب مصور ثارالله در برنامه زنده شبکه سه سیما

رونمایی از کتاب مصور «ثارالله»، برگرفته از دانشنامه ۱۴ جلدی امام حسین(ع)
روایتی مصور از زندگی و سیره امام حسین(ع)،
۹ آبانماه در برنامه تلویزیونی خط سوم شبکه سه سیما

  • رونمایی از کتاب مصور ثارالله در برنامه زنده شبکه س (دانلود)