شنبه 1395/8/15
مدت: 9 دقیقه

مشکات هدایت (152) ()

152 ـ دل‌کندن از دنیا

حدیث :

مَن زَهِدَ في الدنيا هانَت علَيهِ المُصيباتُ.

ترجمه :

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :

كسى كه از دنيا دل بر كنَد ، مصيبت ها بر او آسان مى شوند.

حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله و سلّم: ج۱۴، ص۲۶۴

  • 152 ـ دل‌کندن از دنیا (دانلود)