شنبه 1395/8/15
مدت: 9 دقیقه

مشکات هدایت (156) ()

156 ـ نقش آرزو در زندگی

حدیث :

الأملُ رَحمةٌ لاُِمّتي ، و لَوْ لا الأملُ ما أرْضَعَتْ والِدَةٌ وَلَدَها، و لا غَرَسَ غارِسٌ شَجَرا.

ترجمه :

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :

آرزو، براى امت من رحمت است. و اگر آرزو نبود ، هيچ مادرى فرزند خود را شير نمى داد و هيچ باغبانى درختى بر نمى نشاند.

ميزان الحكمه: ج۱ ، ص۲۱۰

  • 156 ـ نقش آرزو در زندگی (دانلود)