شنبه 1395/8/15
مدت: 9 دقیقه

مشکات هدایت (159) ()

159 ـ اهمیت دین و معنویت در زندگی

حدیث :

إنَّ المَسلوبَ مَن سُلِبَ دِينُهُ ، و المَخروبَ مَن خَرِبَ دِينُهُ.

ترجمه :

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :

همانا غارت شده كسى است كه دينش به غارت رفته باشد و خانهْ خراب ، كسى است كه دينش ويران شده باشد.

حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله و سلّم: ج۴، ص۱۱۶

  • 159 ـ اهمیت دین و معنویت در زندگی (دانلود)