تاريخ : دوشنبه 1395/8/17
کد خبر: 54525

کتاب «تاریخ تشیع در اسپانیا (آندلس) و مغرب» منتشر شد

کتاب «تاریخ تشیع در اسپانیا (آندلس) و مغرب»؛ تحلیل و بررسی علل مقابله با تشیع در آندلس است که عوامل سیاسی مذهبی و اجتماعی جلوگیری از انتشار تشیع در اسپانیا در دوره اسلامی را مورد توجه و تحلیل قرار داده است.

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس،‌اهل بیت علیهم‌السلامدر متون اسلامی آندلس و مغرب، چون نگینی درخشان در تاریخ و ادبیات جهان است، وصف شخصیت حسنین در کتاب «درر السمط» ابن ابـار آندلسی، میراث گرانقدر اسپانیا دوره اسلامی است.

در همین زمینه محمدرضا شهیدی پاک عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد به تألیف کتاب «تاریخ تشیع در اسپانیا (آندلس) و مغرب» پرداخته است که توسط انتشارات علویون قم در ۳۸۶ صفحه به چاپ رسیده است.

تاریخ نگاری تشیع در مغرب و آندلس

یکی از مهمترین ابعاد تاریخ نگاری اسلامی در قرون میانه تاریختشیعو اندیشه‌ها و فرهنگ آن در آندلس و مغرب و بررسی علل جلوگیری از انتشار تشیع در اسپانیا و مهار آن در مغرب است.

تاریخ تشیع در آندلس

پژوهش حاضر به تاریختشیعدر آندلس از نخستین روزهای ورود تا پایان قرن دهم هجری و سقوط نهایی آندلس در ۹۸۳ هجری پرداخته است این کتاب حاصل نوشته‌ها و آثار مؤلف از ۱۳۷۸ تا کنون در مورد مسئله تشیع در آندلس و مغرب است.

نقش عوامل سیاسی مذهبی در جلوگیری از انتشار تشیع در آندلس

موضوع ویژه کتاب تحلیل و بررسی علل مقابله با تشیع در آندلس است و عوامل سیاسی مذهبی و اجتماعی جلوگیری از انتشار تشیع در اسپانیا دوره اسلامی را مورد توجه و تحلیل قرار داده است.  مهمترین علل سیاسی مذهبی جلوگیری از انتشارتشیعدر آندلس، قدرت طلبی امویان و توسعه مذهب مالک با تمهیدات خلافت عباسی است که از نیمه قرن دوم در برابر اندیشه‌های فقهی و عقاید تشیع، قرار گرفت.

تاریخ تشیع در مغرب

بخش دیگر کتاب به فرآیند ورود و شکل گیری و تأسیس و چگونگی سقوط دولت‌های شیعی در مغرب از جمله به دولت شیعی ادریسیان، دولت فاطمیان در مغرب و عوارض منفی سقوط فاطمیان در مغرب پرداخته است.

اهل بیت(ع) در متون اسلامی آندلس

بخش عمده کتاب از نظر حجم و محتوا به اهل بیت(ع) در متون آندلسی پرداخته است. امام علی، امام حسن و امام حسین علیهم‌السلام در متون اسلامی آندلسی به صورت نثر و شعر و احادیث مورد توجه قرار گرفته اند. در کتاب «درر السمط» بویژه مراثی امام حسین(ع) بخشی ثابت و ماندگار از ادبیات اسپانیا و آندلس است.
اهل بیت در متون اسلامی مغرب:

متون نظم و نثر بسیاری در مجموعه میراث مکتوب جهان اسلام بوسیله مغربی‌ها تولید شده است. این متون در دوره ادریسیان از جمله ادبیات سیف و در متون عصر فاطمیان و زیریان و در دوره موحدین و حفصیان و شرفا تولید شده است. مهمترین آنها اشعار و قصاید فراوان در مدح و وصف شمشیر حضرت علی(ع) با عنوان ادبیات سیف است که همچنان در مغرب در محافل ادبی مغرب رواج دارد. قصاید بسیاری در مدح علی(ع) و در وصف غدیر خم و سایر شعایر شیعی بوسیله شعرای مغربی سروده شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :