ظهور امام زمان در روايات حضرت عبدالعظيم حسني - صفحه 329

مقدمه

در كتب روايى ما از حضرت عبدالعظيم رحمه الله، كه از سادات و علماى قرن سوم هجرى بوده، روايات زيادى نقل شده است؛ از جمله روايات مربوط به ظهور امام زمان عليه السلام است. پيش از ذكر اين روايات، ابتدا نظرى گذرا به شخصيت اين عالم بزرگوار مى افكنيم.
عبدالعظيم بن عبداللّه بن على بن حسن بن زيد بن الحسن بن على بن ابيطالب عليه السلام ، از علما و محدثان عاليقدر و از شاگردان امام محمد تقى و امام على النقى عليهماالسلاماست. كتاب يوم و ليله در آداب دينىِ شبانه روز از تأليفات او است كه اخبار آن را از آن دو امام همام نقل كرده است.
در جلالت قدر و عظمت شأن آن سلاله دودمان پيغمبر صلى الله عليه و آله همين بس كه امام على النقى عليه السلام به مردى از اهل رى فرمود: «هر كس عبدالعظيم حسنى را زيارت كند، مثل اين است كه امام حسين عليه السلام را در كربلا زيارت كرده است». و به ابوحماد رازى فرمود: «هر گاه در امور دينى مسئله اى داشتى، از عبدالعظيم حسنى سؤال كن و سلام مرا به او برسان».
شاهزاده واجب التعظيم حضرت عبدالعظيم حسنى مدفون در شهر رى تهران با

صفحه از 338