ساختار هنری نهج‌البلاغه و پاسخ به ناقدان آن

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : فرهاد عباسی

سال / شماره پیاپی / صفحه 77تا 102

چکیده :

ارزش‌مندی و آوازة کتاب شریف نهج‌البلاغه از سویی به سبب سخنان پرمغز و زیبا و حیات آفرین امیرالمؤمنین علی (ع) و از سوی دیگر مرهون گزینش و چینش هنرمندانه سید رضی(ره) مؤلف حکیم آن است. مقدمه مؤلف بر کتاب به خوبی سبک هنری، انگیزه و نوع نگاه او را بازگو می‌نماید. از آنجا که رویکرد غالب او در کتاب، نمود‌بخشی هنرمندانه به زیبایی‌های سخنان علی است، لذا تقسیم آگاهانه به سه نوع از سخن، در کنار بهره‌گیری از انواع دیگر سخن نیز جهت‌دار است. گزیده‌نگاری، به میان نکشیدن سخن از سند و تکرارپذیریِ سخنان بخشی از سبک هنری اوست که هدف‌مندانه انجام شده و در ماندگاری کتاب نقشی بسزا داشته و نه تنها نقاط ضعف کتاب نیست، بلکه از امتیازات آن می‌باشد. در این پژوهش، سعی شده بین آنچه در ساختار کتاب یافت شده با مقدمه آن، مطابقت داده شود و به برخی از نگره‌های انتقادی که در فریقین نسبت به آن مطرح شده، پاسخ گفته شود.

کلیدواژه‌های مقاله :نهج‌البلاغه، سید رضی(ره) ، تقطیع، بلاغت.