1
شناخت خداوند عزّ وجلّ

فصل دوم‏ : شناخت خدا

۲ / ۱

ارزش شناخت خدا

الف - سرآمد دانش‏

۷۱. امام رضا عليه السلام - به نقل از پدرانش از امام حسين عليهم السلام - : مردى نزد پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله آمد و گفت: سرآمدِ دانش چيست؟
فرمود: «شناخت بايسته خدا».
مرد گفت: شناخت بايسته او چيست؟
فرمود: «اين كه او را بدون مانند و شبيه بشناسى و او را خداى يگانه و آفريدگار توانا ، و آغاز و فرجام، و آشكار و نهان بدانى كه نه همسنگى دارد و نه همتايى . اين است شناخت بايسته خدا».

ب - سرآغاز پرستش‏

۷۲. امام رضا عليه السلام : سرآغازِ خداپرستى، شناخت اوست.


شناخت خداوند عزّ وجلّ
 • نام منبع :
  شناخت خداوند عزّ وجلّ
  موضوع :
  توحید
  منبع :
  حکمت‌ نامه رضوی جلد اول
تعداد بازدید : 588
صفحه از 12
پرینت  ارسال به