من أفضل الشعائر الحسینیة المقدّسة

سال / شماره پیاپی / صفحه 10

چکیده :

نگارنده در این نوشتار با بهره‌مندي از مصادر مختلف، و ديدگا‌هاي انديشوران، می‌کوشد بر اساس ویژگی‌های امام حسین(ع)، که در القاب حضرتش جلوه کرده است، نمودهایی از عظمت آن حضرت را نشان دهد؛ بدین روی چند لقب، از جمله زین السماوات و الارضین، سیّد الشهداء، وارث الانبیاء، را به عنوان نمونه بررسی می‌کند. آنگاه ضرورت استقصاء و واکاوی القاب حضرتش را نشان می‌دهد تا بدین طریق گامی در راه معرفت امام حسین(ع) برداشته شود.

کلیدواژه‌های مقاله :امام حسین(ع)، القاب امام حسين(ع)؛ شعائر حسيني، کربلا.