نسب حضرت عبدالعظيم(ع) و امامزادگان رى - صفحه 181

(3)

نسب حضرت عبدالعظيم عليه السلام و امام زادگان رى

تأليف: ولى محمد بيك وردى تركمانى عراقى

(در سال 1304 ق)

صفحه از 232