در ايوان بهايي - صفحه 144

در ايوان بهايى

گزارش گونه‌اى از شيخ بهايى و همايش او

محمد‌مهدي احساني فر

چکيده:

شيخ الاسلام بهاء الدّين عاملي، از چهره‌هاي برجسته تاريخ مسلمانان و تشيع است. ضرورت معرّفي او، به خصوص جايگاه وي در علوم قرآن و حديث، «دانشکده علوم حديث» را بر آن داشت تا همايشي را در بزرگداشت اين عالم بزرگ، برگزار کند.
آنچه در پي مي‌آيد، گزارشي است از اين گردهمايي با‌شكوه که به همّت معاونت پژوهشي دانشکده علوم حديث، در اردي‌بهشت‌ماه 1387 در تالار علاّمه مجلسي «مؤسّسه علمي ـ فرهنگي دار الحديث»، برگزار شد.
در بخش اوّل اين نوشتار، به زندگي شيخ بهايي پرداخته شده است. بخش دوم، گزارشي کلّي از همايش و اهداف آن است و بخش سوم، به جزئيات برنامه‌ها از آغاز تا پايان، اختصاص دارد. بخش چهارم، به معرّفي وبلاگ شيخ بهايي مي‌پردازد و بخش پنجم، حاوي گزارشِ ويژه‌هاي همايش است. گفتنى است مقالات برگزيده همايش در شماره پيشين مجله حديث انديشه نشر يافت و از اين رو دوستداران را براي آگاهى از اين مقالهها به شماره چهارم نشريه ارجاع مىدهم.

کليد واژه‌ها: شيخ بهايي، شيخ الإسلام، جبل‌عامل، دانشکده علوم حديث.

بخش اوّل: از گهواره تا برزخ

اوّل: چشم‌انداز زندگي

شيخ بهايي، فقيه و دانشمند شيعي قرن دهم و يازدهم هجري، از نوادگان حارث هَمداني، صحابي امام علي(، در سال 953 ق (1546م)، در جبع يا جباع، از روستاهاي بعلبک لبنان، ديده به جهان

صفحه از 158