تاريخ : یکشنبه 1395/9/14
کد خبر: 54967

کتاب «خلفای پیامبر اعظم (ص)» به چاپ دوم رسید

کتاب «خلفای پیامبر اعظم (ص)» نوشته احمد علی طاهری ورسی توسط موسسه بوستان کتاب به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، کتاب «خلفای پیامبر اعظم (ص)» نوشته احمد علی طاهری ورسی به چاپ دوم رسید.
در معرفی این کتاب آمده است:
عقل انسان حکم می‌کند که درباره مرجع دینی بعد از پیامبر تحقیق  و بررسی کند که قول و گفتار چه کسی یا کسانی کاشف از اراده تشریعی خداوند و بیانگر سنت رسول خدا(ص) است؟
تا دستورهای دینی خود را از او بگیرد که از گروه ناجیه باشد. کتاب حاضر، کاوشی است برای شناخت و معرفی مرجع دینی مسلمانان بعد ازرسول خدا(ص)که در روایات متواتری از آن بزرگوار،
همه محدثین، صاحبان صحاح و سنن مذاهب اسلامی نقل کرده‌اند؛ مبنی بر این که: «خلفای بعد از من، دوازده نفر قریشی هستند که وظایف مرا انجام می‌دهند».
نویسنده کوشیده است نظریات دانشمندان اسلامی را در بیان مصداق این روایات به صورت تطبیقی ارزیابی و بررسی کند و با توجه به قرائن و شواهد موجود در همین روایات و روایات دیگر،
افرادی که می‌تواند مصداق این روایات باشند معرفی نماید.
موسسه بوستان کتاب چاپ دوم کتاب «خلفای پیامبر اعظم (ص)» را با قیمت ۱۸ هزار تومان منتشر کرده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :