آزمون عیسی(ع)

پرسش :

آزمون حضرت عیسی(ع) چگونه بود؟پاسخ :

مسيح عليه السلام فرزند مريم عليهاالسلام عذراست . مريم كه از كودكى تحت كفالت زكريّا بود ، پيوسته مورد رشك و انواع آزار راهبان يهود بود . باردارى و زايمان معجزه آميز وى، بهانه مناسبى براى شدّت يافتن آزار و فشار يهوديان مى گردد .

عيسى عليه السلام علاوه بر اين كه از دوران طفوليت، شاهد مظلوميت مادرش است، خود نيز مورد آزار دشمنان قرار مى گيرد . از سوى ديگر، توجّه به فشارها و اذيّت هاى تشكيلات كاهنان يهود نسبت به مجموعه خانواده اش بويژه زكريّا و يحيى، فضاى زندگى مملو از محروميت ها و گرفتارى هاى او را بهتر نمايان مى سازد .

و معلوم است ، پيامبرى كه از چنان خاستگاه خانوادگىِ محروم و آزار ديده اى برخاسته ، وقتى از پيامبران اولو العزم قرار مى گيرد و بار رسالتى سنگين با شريعتى مستقل را به دوش مى كشد ، چه اندازه تحت آزار و تعقيب چنان دشمنان لجوج و عنودى خواهد بود ، تا جايى كه در ادامه تعقيبش، خداى حكيم بر او عنايت نموده، دشمن دوست نما و خائن را در چهره وى به دشمنان نمايش مى دهد تا او را دستگير و كيفر نمايند و خود مسيح عليه السلام را به سوى آسمان مى برد .

از ابتلائات برجسته اى كه در قرآن براى عيسى عليه السلام شمرده نشده ، اين مواردند :

۱ . بهتان عظيم يهود به او و مادرش در باره طهارت مولدش ،[۱]

۲ . آزار و اذيّت پيوسته از سوى حكومت و نيز سران و روحانيان يهود ،[۲]

۳ . تعقيب او براى اجراى توطئه قتل وى .[۳]


[۱]الكافي ، ج ۲ ، ص ۵۵۰ ، ح ۱۲ .

[۲]مريم : آيه ۲۸ .

[۳]آل عمران : آيه ۵۲ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت