سياست هاى امنيّتى در حکومت امام مهدی(ع)

پرسش :

سياست هاى امنيّتى در حکومت امام مهدی(ع) چیست؟پاسخ :

گزارش روشنى از پيشگويى هاى اهل بيت عليهم السلام در باره سياست هاى امنيّتى امام مهدى عليه السلام در دست نيست ؛ ولى با توجّه به اصل كلّى پيش گفته، سيره مهدوى هماهنگ با سيره نبوى و علوى است و سياست هاى امنيّتى حكومتى امام مهدى عليه السلام، همان سياست هايى است كه پيامبر خدا و امير مؤمنان در دوران حاكميّت خود داشتند . برجسته ترين اين سياست ها به طور خلاصه،[۱]عبارت اند از:

الف - برنامه ريزى جهت دستيابى به اطّلاعات و شناخت هاى لازم از تهديدهاى امنيتى و عوامل آنها؛

ب - برخوردارى از ابزارها و امكانات باز دارنده دشمن؛

ج - تقويت مادّى و معنوى نيروهاى مسلّح؛

د - برنامه ريزى جهت تبديل تهديدهاى امنيتى به فرصت؛

ه - اجتناب از درگيرى بدون ضرورت با دشمن؛

و - هشيارى در برابر توطئه هاى ضدّ امنيّتى؛

ز - رعايت ارزش هاى اخلاقى در كشف توطئه هاى ضدّ امنيّتى؛

ج - برخورد قاطع و ريشه اى با تهديدهاى امنيتى.

گفتنى است كه با توجّه به نقش زمان و مكان در سيره اهل بيت عليهم السلام ممكن است در برخى از موارد، سياست هاى حكومتى امام مهدى عليه السلام با سياست هاى پيامبر صلى اللّه عليه و آله و امام على عليه السلام متفاوت باشد؛ ليكن بى ترديد، اصول حاكم بر آنها، تفاوتى ندارند.


[۱]براى آگاهى از مشروح سياست هاى امنيتى امام على عليه السلام ، ر. ك : دانش نامه امير المؤمنين عليه السلام : ج ۳ ص ۴۳۲ و ج ۴ ص ۲۵۷ (سياست هاى امنيتى) .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت