جلب رضايت جهانيان در حکومت امام مهدی(ع)

پرسش :

آیا در حکومت امام مهدی(ع) جلب رضايت جهانيان اهمیت دارد؟پاسخ :

مهم ترين نكته در سياست هاى اجتماعى امام مهدى عليه السلام ، توجّه به رضايت عموم مردم جهان است. اين معنا در چند حديثى كه در منابع معتبر حديثى شيعه و سنّى نقل شده ، مورد تأكيد قرار گرفته است. متن يكى از اين دسته احاديث كه شيخ طوسى نقل كرده ، چنين است :

اُبَشِّرُكُم بِالمَهدِيِّ ، يُبعَثُ في اُمَّتي عَلَى اختِلافٍ مِنَ النّاسِ وَ زَلزالٍ ، يَملَأُ الأَرضَ عَدلاً وَ قِسطاً كَما مُلِئَت جَوراً وَ ظُلماً ، يَرضى  عَنهُ ساكِنُ السَّماءِ وَ ساكِنُ الأَرضِ .[۱]

شما را به مهدى بشارت مى دهم ؛ ميان امّتم برانگيخته مى شود ، هنگامى كه اختلاف و زلزله فراوان شود ، زمين را از عدل و داد ، پُر مى كند ، همان گونه كه از ظلم و ستم ، پُر شده است . ساكنان آسمان و زمين ، از او راضى مى شوند .

اين سخن، در حقيقت ، تابلوى تمام نماى سياست هاى اجتماعى ، بلكه سياست هاى حكومتى امام مهدى عليه السلام است و براى تبيين آن ، چند نكته قابل توجّه است:

مردمى ترين حكومت

رضايت عموم جهانيان ، يكى از مهم ترين ويژگى هاى حكومت مهدوى است . بنا بر اين ، حكومت امام مهدى عليه السلام تحميلى نيست؛ بلكه مردمى ترين حكومتى خواهد بود كه بشر آرزوى آن را دارد.

اهتمام به رضايت همگانى در نظام اسلامى

تأمين نيازها و خواست هاى جامعه، و جلب رضايت توده مردم در محدوده ارزش هاى اسلامى ، در حكومت مهدوى، يك اصلِ اساسى است . بدين جهت ، اين اصل بايد در همه سياست ها و برنامه هاى حكومتى، سارى و جارى باشد . اين نكته در دستور العمل هاى حكومتى امام على عليه السلام به مالك اشتر نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.[۲]

امكان تأمين رضايت همگانى در محدوده مقرّرات

جلب رضايت توده مردم در چارچوب مقرّرات اسلامى، از مهم ترين اهداف نظام اسلامى است كه در حكومت مهدوى به طور كامل ، تحقّق خواهد يافت.

نقش عدالت محورى در تأمين رضايت همگانى

ظلم ستيزى و عدالت محورى، بيشترين نقش را در تأمين رضايت عمومى دارد . لذا اين دو معنا، در متن حديث ياد شده به هم پيوند خورده اند.

تأمين رضايت ساكنانِ زمين و آسمان

مقرّرات اسلامى، ريشه در فطرت انسان ها دارند و به همين جهت ، جلب رضايت توده مردم در محدوده ارزش هاى دينى امكان پذير است . رضايت جهانيان از حكومت مهدوى، علّتى جز به اجر در آوردن صحيح مقرّرات اسلامى ندارد و تأكيد بر اين كه حكومت امام مهدى عليه السلام ، علاوه بر تأمين رضايت ساكنان زمين، موجبات رضايت اهل آسمان را نيز فراهم مى كند، اشاره به اين معناست.

[۱]ر . ك : ص ۳۳۲ ح ۱۸۴۸.

[۲]ر . ك : دانش نامه اميرالمؤمنين عليه السلام : ج ۴ ص ۱۹۷ (اهتمام به خشنودى مردم).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت