علل همراهی نکردن بعضی خواص با حضرت سید الشهداء علیه السلام

گفتگوی تلویزیونی پیرامون چرایی همراهی نکردن بعضی خواص با امام حسین علیه السلام، عبرتهای عاشورا و پاسخ به سؤالات درباره وقایع عاشورا، پخش شده از شبکه یک سیما علل همراهی نکردن بعضی خواص با حضرت سید الشهداء علیه السلام

01:08:59

  • علل همراهی نکردن بعضی خواص با حضرت سید الشهداء علی (دانلود)