تاريخ : یکشنبه 1395/9/21
کد خبر: 55116
اهداف آرمانی و انسانی خانواده در آموزه های دینی و نبوی

اهداف آرمانی و انسانی خانواده در آموزه های دینی و نبوی

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی با بیان اهداف تشکیل خانواده از نظر آموزه های اسلامی گفت: نهاد خانواده بر این قرار گرفته که نسل انسان حفظ شود و در درون خود سکونت و آرامش برای طرفین حاکم شود؛ هدف دیگر غریزه جنسی است که مشروع و قانونی رفع شود و مولود خانواده توسط والدین تربیت شود و هدف ششم این است که مشارکت در حیات معنوی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا،حجت الاسلام مهدی مهریزیعضو هیأت علمی جامعه المصطفی عصر امروز در نشست علمی سیره نبوی در انسجام خانواده و جامعه که در سالن کنفرانس دانشگاه مجازی المصطفی در قم برگزار شد، به انسجام در خانواده در سیره نبوی پرداخت و گفت:

نهادخانوادهدر دنیای مدرن و جامعه خودمان دچار بحران و آسیب های فراوانی شده است و آماری که اعلام می شود، نگران کننده است، و در کشور خودمان فعالان فرهنگی درگیر مسائل سیاسی یا فرهنگی عام بوده و نهادخانوادهرا مورد غفلت قرار داده اند.

وی اظهار داشت: کشورها دچار بحران شده اند و جامعه شان دچار پیری جمعیت شده و افراد را وادار می کنند که فرزند بیاورند؛ امروزه دوره ای است که همه دارند خودشان را مورد بازنگری قرار می دهند و این مسأله امروز جامعه بشری را دچار بحران قرار داده است.

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی تصریح کرد: فقر و بیکاری و تأثیر فرهنگ غربی سبب شده که افراد کم تحمل و حاضر نیستند تا مشکلات خانواده و فرزندان را به دوش بکشند و تنوع طلب شده اند.

حجت الاسلام مهریزی گفت:خانوادهشش هدف را از نظر آموزه های اسلامی دنبال می کند که نهاد خانواده برای این قرار گرفته که نسل انسان حفظ شود و در درون خود سکونت و آرامش برای طرفین حاکم شود؛ هدف دیگر غریزه جنسی است که مشروع و قانونی رفع شود و مولود خانواده توسط والدین تربیت شود و هدف ششم این است که مشارکت در حیات معنوی صورت گیرد.

وی یادآور شد: علامه طباطبایی با اشاره به آیه ای می گوید که زن و شوهر با هم کمال پیدا می کنند؛ اهداف آرمانی و انسانی که از خانواده در آموزه های دینی و نبوی دیده می شود در قرآن قابل توجه است.

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی خاطرنشان کرد: روایات زیادی ازپیامبر اکرم(ص)درباره قدر و منزلت پدر و مادر نقل شده است که اینها نشان دهنده رکن و جایگاه والدین در خانواده است. پیامبر گرامی اسلام(ص) در رفتار خود با خانواده هیچ گاه دستی بالای سر زنی بلند نکرد و همیشه از این مسأله نهی می کرد و می فرمودند که این بندگان خدا را مورد خشونت قرار ندهید.

حجت الاسلام مهریزی افزود: درباره پیامبر ذکر شده که آن حضرت وقتی که می خواستند دختران خود را به ازدواج در بیاورند با آنها مشورت می کردند؛ آن حضرت در هر سفری قرعه می زد و همسران خود را با خود می برد؛ بنابراینرسول خدا(ص)به صورت قولی و سیره عملی خانواده و شئون آن را با محوریت زنان مورد توجه قرار می دادند.

وی گفت: در زندگی های کنونی با پدیده ناگوار ازدواج با دختر بچه ها برخورد می کنیم که نوعا در جاهایی که اتفاق می افتد که اغراض مادی(خادم و کلفت) و یا جنسی(بهره برداری نامتعارف) وجود دارد.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :