تاريخ : یکشنبه 1395/9/21
کد خبر: 55128

سلطان مهر(برگزیده هایی از زندگی امام رضا(ع))

سلطان مهر، آستان تعظیم کلماتی است که به پایبوسی عالم آل‌محمد(ص) سر معاشقه می‌بازند و برآنند تا روایتگر صفحاتی از حیات هشتمین ولیّ خداوند امام رضا(ع) باشند.

سلطان مهر، آستان تعظیم کلماتی است که به پایبوسی عالم آل‌محمد(ص) سر معاشقه می‌بازند و برآنند تا روایتگر صفحاتی از حیات هشتمین ولیّ خداوند امام رضا(ع) باشند. چرا که تاریخ می‌گذرد و عالم در سیری متغیّر طی می‌شود. تنها یک چیز ثابت می‌ماند و من از این سمت می‌بینم که آن یک چیز، نیست مگر کلمه لا اله الاّ الله که حصن پایدار خداوند است. حصنی مشروط که سلطان مهم، یکی از شرط‌های لم‌یزلی آن است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :