رفتارهای ناپسند دشمنان بعد از شهادت امام حسین علیه السلام

رفتارهای ناپسند دشمنان بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، که ناشی از شقاوت و خوی حیوان صفتی آنها بود.
گفتگوی تلویزیونی در شام غریبان محرم سال 1438 قمری، پخش شده از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران
رفتارهای ناپسند دشمنان بعد از شهادت امام حسین علیه السلام

00:23:16

بعضی رفتارهای ناپسند دشمنان بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، که ناشی از شقاوت و خوی حیوان صفتی آنها بود:

۱ ـ غارت لباسهای امام حسین علیه السلام

۲ ـ تازاندن اسبها بر بدن سید الشهدا علیه السلام

۳ ـ حمله به خیمه های امام حسین علیه السلام

۴ ـ آتش زدن کل منطقه

  • رفتارهای ناپسند دشمنان بعد از شهادت امام حسین علیه (دانلود)