حضرت عبدالعظيم عليه السلام از نگاهي ديگر - صفحه 113

حضرت عبدالعظيم عليه السلام از نگاهى ديگر ۱

محمد سروش محلاتى

حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام از اصحاب امام جواد و امام هادى عليه السلام است و در نزد فقها و محدثان، مورد اعتماد بوده، رواياتش پذيرفته شده است. هيچ يك از علماى رجال قدحى درباره او ذكر نكرده، و بلكه جملگى او را ستوده اند، تا جايى كه جلالت قدر، ايمان و تقواى وى امرى مسلّم شمرده شده است. ولى متأسفانه براى شناخت شخصيت علمى اين راوى بزرگوار اسناد معتبر كافى در اختيار نداريم، و آنچه درباره وى ذكر شده است، براى پاسخ به بسيارى از سؤالات كافى نيست.
آيا عبدالعظيم حسنى در فقه و كلام، مانند هشام بن حكم و محمد بن مسلم، در رتبه نخست قرار دارد؟ آيا عبدالعظيم حسنى از راويان كثيرالروايه است و در نشر احاديث اهل بيت موقعيت ممتازى داشته و روات فراوانى از وى اخذ حديث كرده اند؟
آيا آن جناب از مؤلّفانى است كه با تأليفات خود، در حفظ معارف تشيع، نقش مؤثرى ايفا نموده است؟

1.اين نوشتار كوتاه را فاضل ارجمند جناب حجة الاسلام والمسلمين محمد سروش محلاتى به همراه نامه اى به دفتر كنگره ارسال داشتند. ايشان در نامه خويش برخى از تذكرات سودمند را براى برپايى كنگره علمى يادآور شدند كه انگيزه نگارش سرمقاله مجله علوم حديث، شماره ۲۷ شد. در اينجا اصل نوشته به همراه توضيحاتى از سوى يكى از محققان و نويسندگان، جناب حجه الاسلام والمسلمين مهدى حسينيان قمى درج مى گردد.

صفحه از 120