تأليفات حضرت عبدالعظیم

پرسش :

آیا حضرت عبدالعظیم کتابی تألیف کرده است؟پاسخ :

مرحوم نجاشى در كتاب رجال خود - كه با موضوع «مؤلّفان شيعه» تأليف شده - ، از حضرت عبد العظيم حسنى(ع) نام برده و كتاب خطب امير المؤمنين(ع) را به وى نسبت داده است.[۱]چه بسا سيّدرضى رحمه اللَّه عليه در تدوين نهج البلاغه از اين كتاب استفاده كرده باشد و اين كتاب از مصادر اصلى نهج البلاغه باشد! نجاشى در پايان شرح حال حضرت عبد العظيم(ع)، سند خودش را به روايات ايشان، از طريق استادش ابن نوح، به حضرت عبد العظيم مى رساند.[۲]

شيخ طوسى نيز در كتاب الفهرست خود - كه موضوع آن، معرّفى مؤلّفان و مصنّفان شيعه است - از حضرت عبد العظيم نام مى برد و مى گويد : «له كتاب». سپس سند خودش را به احمد بن ابى عبد اللَّه برقى مى رساند كه او از حضرت عبد العظيم(ع) نقل حديث مى كند.[۳]

صاحب بن عبّاد نيز در احوال حضرت عبد العظيم(ع)، عبارت: «له كتاب يسمّيه كتاب يوم و ليلة» را آورده است.[۴]


[۱]رجال النجاشى : ج ۲ ص ۶۶ ش ۶۵۱.

[۲]رجال النجاشى : ج ۲ ص ۶۷ ش ۶۵۱.

[۳]الفهرست : ص ۱۹۳ ش ۵۴۸.

[۴]شناخت نامه حضرت عبد العظيم حسنى عليه السلام و شهررى / مجموعه رساله هاى خطّى و سنگى: ص ۲۱ (رساله «رسالةٌ فى فضل عبد العظيم عليه السلام»، صاحب بن عبّاد).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت