فتح فدك

پرسش :

فدک چگونه فتح شد؟پاسخ :

به دنبال فتنه آفرينى يهوديان، پيامبر خدا(ص) در ماه صفر سال هفتم هجرى دژهاى خيبر را تسخير كرد.[۱]پس از آن و با روى آوردن سپاه اسلام به سوى فدك، ساكنان آن ديار به رهبرى نون بن يوشع، ضمن درخواست صلح از سپاه اسلام، تقاضا كردند تا با آنان همانند اهالى خيبر رفتار كنند.[۲]يعنى در مقابل نيمى از اموال و زمين هاى فدك به آنان اجازه دهند در سرزمين خود باقى بمانند. پيامبر خدا(ص) نيز خواسته ايشان را پذيرفت.[۳]از آنجا كه اين سرزمين بدون جنگ و خون ريزى به دست آن حضرت افتاد، بر اساس آيات ششم و هفتم سوره حشر و آيه نخست سوره انفال، فدك از اموالى شد كه تنها در اختيار پيامبر خدا(ص) قرار مى گرفت[۴]و مسلمانان سهمى از آن نداشتند.[۵]ابن هشام مى نويسد:

فكانت فدك لرسول اللّه (ص)، خالصة لانّه لم يوجَف عليها بخيلٍ و لا رِكابٍ.[۶]

فدك از آنِ رسول خدا(ص) بود ؛ چون براى تصرف آن هيچ اسب و شترى [براى جنگ] دوانده نشده بود.

حاكم اسلامى مى تواند اموالى را كه از اين طريق در اختيار ولىّ و حاكم مسلمانان قرار مى گيرد، آن گونه كه خود صلاح مى داند در آنها تصرف كند. اين در حالى است كه هيچ كدام از مخالفان، مالكيت و اختيار پيامبر(ص) را بر فدك انكار نكرده اند.


[۱]. ر . ك : السيرة النبويّة ، ابن هشام : ج ۳ ص ۷۹۱ ـ ۸۰۰ ، تاريخ الطبرى : ج ۲ ص ۳۰۲ .

[۲]. المغازى ، واقدى : ج ۲ ص ۷۰۶ .

[۳]. السيرة النبويّة ، ابن هشام : ج ۳ ص ۸۰۰ ، تاريخ الطبرى : ج ۲ ص ۳۰۲ .

[۴]. ر . ك : أحكام القرآن ، جصاص : ج ۳ ص ۹۶ ، معالم التنزيل ، بغوى : ج ۵ ص ۵۶ .

[۵]. السيرة النبويّة ، ابن هشام : ج ۳ ص ۷۹۱ ـ ۸۰۰ ، تاريخ الطبرى : ج ۲ ص ۳۰۲ ، معجم البلدان : ج ۴ ص ۲۳۸ .

[۶]. السيرة النبويّة ، ابن هشام : ج ۳ ص ۷۹۱ ـ ۸۰۰ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت